Huisartspraktijk

Soeter

Praktijk Info

De praktijk is op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 telefonisch bereikbaar op phone 070-3863443 voor vragen aan de assistente en voor het maken van afspraken. Alleen voor spoedeisende zaken kiest u direct nadat u heeft gebeld ‘optie 1’. Deze spoedlijn wordt direct beantwoord.

Huisartsen:

R.P. Soeter, huisarts (ma, di, wo, do, vrij)

N. de Jong, huisarts (ma, wo, do)

Spreekuren:

7:15-9:00 Open spreekuur. U hoeft geen afspraak te maken.

Vanaf 12:30 spreekuur op afspraak.

Telefonisch spreekuur:

11:45-12:15 Voor korte vragen en lab uitslagen belt u phone 070-3863443 , de assistente verbindt u door aan de huisarts.

Visites:

Dagelijks volgens planning. Bij voorkeur belt u vroeg in de ochtend om een visite aan te vragen.

Recepten:

Herhaalrecepten zijn dagelijks tussen 8:00-15:00 telefonisch aan te vragen bij de assistente. Houdt u er rekening mee dat de medicatie vaak pas 1 of 2 dagen later voor u klaar ligt bij uw apotheek.

Avond, weekend en nacht:

Van 17:00-8:00, in het weekend en op feestdagen kunt u voor dringende gevallen bellen met de huisartspost SMASH: phone 070-3469669 .

Vakantie van de huisarts:

Tijdens vakanties is de praktijk gesloten. Een waarnemend huisarts is te bereiken via de dokterstelefoon. Op het bandje van het antwoordapparaat (070-3863443) hoort u hoe u de dokterstelefoon kunt bereiken.

Bloedprikken en overig laboratorium onderzoek:

Op werkdagen kunt u tussen 8:15-8:45 bloed laten prikken op de praktijk. Ook kan materiaal (urine, ontlasting) worden ingeleverd voor onderzoek. Geeft u uw labformulier af bij de assistente, u zult dan zo spoedig mogelijk worden geholpen.

Mocht u op een ander tijdstip het onderzoek willen laten verrichten, dan is dat geen enkel probleem. Op de achterzijde van het labformulier vindt u een overzicht van andere prikposten met openingstijden. Ook is het mogelijk om tijdens kantooruren gebruik te maken van diverse prikposten in de omliggende ziekenhuizen. Kijkt u voor een actueel overzicht van openingstijden op de website van het desbetreffende ziekenhuis.

Fysiotherapie, oefentherapie en diëtiek:

Op de eerste verdieping van het pand bevinden zich 2 praktijken voor fysiotherapie (praktijk Leo Lobregt en praktijk Benno Plus), een praktijk voor oefentherapie (praktijk Jort Akkermans) en een praktijk voor diëtiek en voedingsadvies (praktijk Liesbeth Smith). Desgewenst is een visitekaartje verkrijgbaar bij de assistente. Vanzelfsprekend staat het u vrij om een keuze te maken voor een andere hulpverlener in de regio.

AVG: